نظریه های معاصر جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی

فهرست منابع پیشنهادی دکتر مهر آیین در مورد مطالعات فرهنگی

 

کنار هر منبع مهمتر علامت *  گذاشته شده و در کنار منابع معرفی شده ای که اساتید دیگر هم تاکید کرده اند علامت ** هست.

 

فهرست منابع پیشنهادی مطالعات فرهنگی :

 

1.هرمنوتیک مدرن-گرداوری و ترجمه بابک احمدی / مهران مهاجر / محمد نبوی

2. محمد ضمیران . هنر و زیبایی

3.پل پیتون. دلوز واحد سیاسی. ت محمود رافع

4.بری اسمارت . شرایط مدرن . مناقشه های پست مدرن-  ت حسن چاوشیان

5.سارا میلز . گفتمان . ت فتاح محمدی *

6.نورمن فر کلاف .  تحلیل انتقادی گفتمان . ت گروهی از مترجمان*

7.یوهانس ویلم برتننر . نظریه ادبی . ت فرزان سجودی *

8.دایان مک دانل . مقدمه ای بر نظریه های گفتمان . ت حسینعلی نوذری *

9.میخاییل باختین . منطق گفتگویی . ت داریوش کریمی *

10.تئون.ای.ون دایک . مطالعاتی در تحلیل گفتمان . ت گروه مترجمان *

11.توماس مچر. جامعه مدنی و آگاهی پسامدرنیستی . ت فرهاد بامداد

12.رولان بارت . رولان بارت . ت پیام یزدانجو

13.جمشید ایرانیان . واقعیت و جهان داستان **

14.محمد جواد غلامرضا کاشی . جادوی گفتار *

15.ژان فرانسوا لیوتار . پدیده شناسی . ت عبدالکریم رشیدیان

16.برایان فی . نظریه اجتماعی و عمل سیاسی . ت محمد زارع

17.اورام استرول . فلسفه تحلیلی در قرن بیستم . ت  فریدون فاطمی

18.برایان فی . فلسفه امروزین علوم اجتماعی . ت خشایار دیهیمی

19.ژان دوویتبو . جامعه شناسی هنر . ت مهدی سحابی

20.پیتر وولن . نشانه ها  و معنا در سینم. ت عبدالله تربیت / بهمن طاهری

21.رولان بارت. لذت متن . ت پیام یزدانجو

22.رولان بارت. امپراطوری نشانه ها . ت دکتر ناصر فکوهی

23.رولان بارت. بارت و سینما. ت مازیار اسلامی

24.مایکل پین .بارت , فوکو , آلتوسر . ت پیام یزدانجو*

25.راجر فاولر/ رومن یاکوبسن... . زبانشناسی و نقد ادبی . ت مریم خوزان/حسین پاینده

26.فردینان دو سوسور . دوره زبانشناسی عمومی. ت کورش صفوی

27.سرگشتگی نشانه ها .گزینش و ت مانی حقیقی **

28.رولان بارت. نقد و حقیقت . ت شیرین دخت دقیقیان

29.رولان بارت . اسطوره امروز . ت شیرین دخت دقیقیان *

30.پال کابلی/لینرا یانتس. نشانه شناسی . ت محمد نبوی *

31.پی یر گیرو. نشانه شناسی . ت محمد نبوی *

32.بابک احمدی . ساختار و هرمنو تیک . *

33.محمد ضمیران. ژاک دریدا و متافیزیک حضور

34.آلن شپرد . مبانی فلسفه هنر . ت علی رامین

35. رمان در مدرنیسم و پسا مدرنیسم . گزینش و ت دکتر حسین پاینده

36.کیت گرین/ جیل لبیهان . درسنامه نظریه و نقد ادبی . ت حسین پاینده*

37.جان بروکشایر تامپسون . ایدئولوژی و فرهنگ مدرن . ت مسعود اوحدی*

38.جان بروکشایر تامپسون.رسانه ها و مدرنیته . نظریه اجتماعی رسانه ها . ت مسعود اوحدی*

39.روزاموند بیلینگتون و ... . فرهنگ و جامعه . ت فریبا عزبدفتری *

40.سایمن دیورینگ . مطالعات فرهنگی . ت حمیرا مشیر زاده **

41.آنتونی گیدنز . مسایل محوری در نظریه اجتماعی. ت دکتر محمد رضایی **

42.اعظم راودراد. نظریه های جامعه شناسی هنر و ادبیات

43.جاناتان.اچ.ترنر. نظریه های پست مدرنیسم. ت صمد عابدینی

44.شماره های متعدد فصلنامه فلسفی ارغنون **

45.دومینیک استرنیاتی.مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه . ت ثریا پاک نظر*

46.منوچهر آشتیانی . جامعه شناسی شناخت ( مقدمات و کلیات)

47.پل ریکور. زمان و حکایت (2جلد). ت مهشید نو نهالی

48.سی.دبلیو.واتسون . کثرت گرایی فرهنگی . ت حسن پویان

49.جورج لوکاچ . تاریخ  و آگاهی طبقاتی . ت محمد جعفر پوینده **

50.مایکل پین . فرهنگ اندیشه انتقادی . ت پیام یزدانجو

51.ریچارد آلن/ملکم تروی . وینگنشتاین , نظریه انتقادی . ت پیام یزدانجو

52.بابک احمدی . از نشانه های تصویری تا متن

53.مایکل.جی تولان. درآمدی نقادانه-زبانشناختی بر روایت . ت ابوالفضل حری*

54.فردریک جیمسون. منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر. ت گروه مترجمان

55.آنه ماری دینه سن . درآمدی بر نشانه شناسی . ت مظفر قهرمان*

56.محمد ضمیران.درآمدی بر نشانه شناسی هنر *

57.جاناتان کالر. نظریه ادبی . ت فرزان طاهری *

58.ت.السیسورا.پوپ. مروری بر مطالعات نشانه شناختی سینما. ت فرهاد ..؟

59.آزیتا افراشی. اندیشه هایی در معنی شناسی

60.پل ریکور.زندگی در دنیای متن. ت بابک احمدی

61.رولان بارت. اتاق روشن , تاملاتی در باب عکاسی , ت فرشید آذرنگ

62.رولان بارت. سخن عاشق . ت پیام یزدانجو

63.آرتور آسا برگر . روشهای تحلیل رسانه ها . ت پرویز اجلالی * * *

64.گراهام آلن. بینامتنیت . ت پیام یزدانجو *

65.بیل نیکولز. ساخت گرایی , نشانه شناسی , سینما . ت علاء الدین طباطبایی

66.گروه نویسندگان.ساخت گرایی,پسا ساخت گرایی ومطالعات ادبی .ت گروه مترجمان(فرزان سجودی)*

67.تری ایگلتون . نظریه ادبی . ت عباس مخبر **

68.مایکل پین . لکان, دریدا, کریستوا . ت پیام یزدانجو

69.مادن ساراپ. راهنمایی مقدماتی بر پساساختارگرایی و پسامدرنیسم . ت محمدرضا تاجیک

70.کریستوفر نوریس. شالوده شکنی . ت پیام یزدانجو

71.رابرت اسکولز. درآمدی بر ساخت گرایی در ادبیات . ت فرزانه طاهری*

72.به سوی پسا مدرن . تدوین و ت پیام یزدانجو

73.جهانگیر معینی علمداری. موانع نشانه شناختی گفتگوی تمدنها

74.تری لیگلتون . در آمدی بر ایدئولوژی . ت اکبر معصوم بیگی *

75.الکس کالنیکوس . مارکسیسم و فلسفه . ت اکبر معصوم بیگی

76.تری ایگلتون . مارکسیسم و نقد ادبی . ت اکبر معصوم بیگی *

77.ماکس رافائل . سه پژوهش در جامعه شناسی هنر . ت اکبر معصوم بیگی

78.مایکل مولکی. علم و جامع شناسی معرفت . ت حسین کچوئیان

79.پی یر انسار . ایدئولوژی ها , کشمکش ها و قدرت . ت دکتر مجید شریف*

80.سید علی اصغر سلطانی . قدرت , گفتمان و زبان

81.یورگن هابرماس . دگرگونی ساختاری حوزه عمومی . ت جمال محمدی

82.جوئل وانسیهایمر . هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی  . ت مسعود علیا

83.احمد واعظی . در آمدی بر هرمنوتیک

84.دیوید کوزتزهوی. حلقه انتقادی . ت مراد فرهاد پور

85.فوکو در بوته نقد . ت پیام یزدانجو *

86.ریچارد هارلند .درآمدی بر نظریه ادبی. از افلاطون تا بارت .ت علی معصوم بیگی/ شاپور جورکش*

87.ادبیات پسامدرن. گزینش و ت پیام یزدانجو

88.بابک احمدی . خاطرات ظلمت

89.بابک احمدی . هایدگر و تاریخ هستی

90.بابک احمدی . هایدگر و پرسش بنیادین

91.دیوید سیلورمن. روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی . ت محسن ثلاثی

92.منوچهر آشتیانی. ماکس وبر و جامعه شناسی ماکس شنلر

93.منوچهر آشتیانی.ماکس وبر و جامعه شناسی شناخت

94.خورخه لارین.مفهوم ایدئولوژی . ت فریبرز مجیدی*

95.احمد خالقی . قدرت , زبان , زندگی روزمره

96.منصور انصاری . دموکراسی گفتگویی ( باختین و هابرماس )

97.گلن وارد . پست مدرنیسم , ت علی مرشدی زاد

98.بابک احمدی . حقیقت و زیبایی

99.یواخیم واخ . جامعه شناسی دین , ترجمه جمشید آزادگان

100.جان تاملسنیون . جهانی شدن و فرهنگ . ت محسن حکیمی

 

با تشکر از دکتر مهر آیین برای لطفشان ...

 

 

نوشته شده توسط شقایق کمالی در ساعت 14:1 | لینک  |